1

TRANSPORTA LĪDZEKĻU RITEŅU DISKS AR AUGSTSPIEDIENA KAMERU


Patenta Prioritāte Nr.1
Izgudrotājs: Andris Miežubrālis

Izgudrojuma apraksts

[001] Izgudrojums attiecas uz visu transporta līdzekļu (ieskaitot traktortehnikas un lielgabarīta tehniku). Ar mērķi nodrošināt transporta līdzekļu drošāku pārvietošanos pa maršrutu ar automātiski kontrolētu vienādu gaisa spiedienu riepās. Riepas bojājumu gadījumā diska augstspiediena kamera nodrošinātu riepu ar alternatīvu gaisa padevi, kas ļautu vadītājam nokļūt līdz remonta punktam. Kā arī riepas neparedzēti lielāka bojājumu gadījumā kustības laikā (uz ceļa, lauka, mežā un jebkurā citā vietā), garantēt īslaicīgu maksimālu alternatīva gaisa padevi riepai, kas dažas sekundes vadītājam ļautu reaģēt uz situāciju un samazinātu satiksmes negadījumus. Šāda izgudrojuma ieviešana realitātē ievērojami samazinātu bojā gājušo cilvēku statistiku.

[002] Saskaņā ar ‘’ Espacenet Patent search’’ patentu pieteikumiem neviens nepiedāvā transporta līdzekļu riteņu disku ar alternatīvu augstspiediena gaisa tvertni, kas patstāvīgi uzturētu riepai nepieciešamo gaisa daudzumu un spiedienu ,kā arī lielāka riepas bojājuma gadījumā – īslaicīgi nodrošinātu transporta līdzekļa stabilitāti uz ceļa.

Izgudrojumu būtība

[003] Aprīkot standarta disku ar papildus augstspiediena gaisa kameru, kas pēc nepieciešamības automātiski padod gaisu uz riepu.

[004] Izgudrojuma mērķis; Ir mazināt transporta līdzekļu lietotājiem laiku, kas saistīti ar kontroli un mēraparātiem spiediena uzturēšanai riepās.

[005] Nodrošināt vadītāja drošību. Negaidīta riepu plīsuma gadījumā maksimāli padotu gaisu uz riepu no augstspiediena kameras un garantētu vadītājam laiku (aptuveni 3-10 sekundēm atkarīgs no bojājuma apjoma)  reaģēt un apturēt transporta līdzekli.

 

Detalizēta izgudrojuma būtība

[006] zīmējumu apraksts

1.zīm – shematiskais rasējums

2, zīm – shematisks rasējums gaisa kustībai

Izgudrojuma realizācijas varianti

[007] Kā redzams 1.zīm izgudrojuma būtībā ir pilnīgi pa jaunam izstrādāts disks (5) ar augstspiediena kameru (4), kas saglabā alternatīvu gaisu ar spiedienu 8 -10 bar. Riepa (1) un gaisa kamera (2) ar darba spiedienu 1,6 – 3 bar. Reduktors (3) Kontrolē un uztur nepieciešamo spiedienu gaisa kamerā (2). Avārijas reduktors (6) mehāniski sāk darboties riepas bojājumu gadījumā, kad spiedienu gaisa kamerā nespēj nodrošināt reduktors (3). Drošības mehānisms ar vārstu (9), kas samazina spiedienu riepā ja nepieciešams, šādi tiek pasargāta riepa (1) kad spiediena maiņas kamerā (2) rada temperatūras svārstības laika apstākļu ietekmē. Kā arī drošības mehānisms ar vārstu (9) riepu aizsardzībai tiek izspiests no diska vispār ja sabojājas viens no reduktoriem (3) vai (6). Ventīls (7) gaisa uzpildīšanā gaisa kamerā (2). Ventīls (8) gaisa uzpildīšanai augstspiediena kamerā.

[008] Kā redzams 2,zīm  gaisa kamerā (2) darba spiediens ir daudz zemāks 1,6-3,bar nekā augstspiediena kamerā (4) 8-10 bar. Transporta līdzekļa ekspluatācijas laikā darba spiediens gaisa kamerā (2) var mainīties gan laika apstākļu dēļ, gan nelielu riepu bojājumu dēļ. Lai novērstu spiediena svārstības gaisa kamerā (2) procesu kontrolē reduktors (3), kas nepieciešamo gaisu ņem no augstspiediena kameras (4) un nogādā uz gaisa kameru (2) bultas virzienā (10).

[009] Kā redzams 2,zīm  kad riepa (1) pēkšņi tiek sabojāta uz assa priekšmeta un spiedienu riepā nespēj nodrošināt reduktors (3) tad pieslēdzas klāt avārijas reduktors (6), kas padod daudz vairāk gaisa bultas virzienā (11) un dod iespēju vadītājam vēl kādu laiku pārvietoties un nogādāt transporta līdzekli līdz remonta vietai vai sliktākajā gadījumā tiek nodrošināta īslaicīga iespēja savaldīt transporta līdzekli uz ceļa.

[0010] Diska konstrukcijai (5) varētu būt viens trūkums. Riepu (1) maiņas gadījumā no gaisa spiediena jāatbrīvo ne tikai riepa, bet arī augstspiediena kamera (4). Lai situāciju mainītu un saglabātu spiedienu augstspiediena kamerā, būtu jāmaina konstrukcija, kas ļautu no diska ārpuses piekļūt reduktoriem (3) on (6), lai ar skrūvgriezi (12) noslēgt gaisa caurplūdi (10) un (11). Kā redzams 3.zīm Reduktoriem jāmaina izpildījums, kas ļauj tos regulēt no ārpuses.

Zīmējums Nr,1


Zīmējums Nr. 2


Zīmējums Nr.3

2. cits izgudrojums

Izgudrojums Nr.2 Siltumnīcu dēstu diedzēšanas galds apkurināmās siltumnīcās apkures izdevumi 0,012kW/h uz 1 m2


Mūsu izgudrojums ''Siltumnīcu dēstu diedzēšanas un augu audzēšanas galds'' ''SDDAAG'' Šogad starptautiskaj\a izstādē  saņēma 2 diplomus. Esam pateicīgi visiem ,kas apmeklēja izstādi un atbalstīja mūsu projektu.